Disclaimer

Disclaimer voor www.bestelivecasino.nl

www.bestelivecasino.nl, verder deze website, verleent jou hierbij toegang tot de Website. Wij publiceren informatieve teksten met begeleidende foto’s en verwijzende links. Wij behouden ons het recht recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen en of compleet te verwijderen.

Informatie op www.bestelivecasino.nl

  • Alle artikelen, content en afbeeldingen op de Website zijn bedoeld als vrijblijvende informatie en het uitwisselen hiervan. Niets uit de content, links of beeldmateriaal is een concrete aanbieding om een overeenkomst met ons of derden te sluiten.
  • De op de Website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van deze website. Alle vermeldingen op de Website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  • Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan deze website nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
  • Het spelen voor echt geld is niet mogelijk via de Website, de beschreven content is slechts een weergave van datgene op het internet vrijelijk beschikbaar is.

Auteursrechten op www.bestelivecasino.nl

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij deze website. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van deze website, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.